GDPR

Integritetspolicy/GDPR

 

Behandlingen av personuppgifter för Michelsens Bil AB:s kunder

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

 

Personuppgiftsansvarig

Michelsens bil AB, är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår respektive verksamhet.

 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller allmänna frågor om integritetsskyddet, kan du vända till personuppgiftsansvarig,

via e-post gdpr@Michelsensbil.se eller telefon 0417-28124

 

Beställningar och reklamationer

När du beställer en vara eller tjänst hos av oss, via till exempel Internet, telefon eller i en butik, kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Michelsens bil:s tjänster samt för marknadsföringsändamål inom Michelsens bil

(inga personuppgifter lämnas ut utanför företaget).

Personnummer registreras för att vi ska kunna ge krediter om du till exempel handlar mot faktura och måste registreras i kravärenden.

Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara

din rätt när det t.ex. gäller garantier.

 

Uppgifter om företag

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.

Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas på Michelsens bil AB. Du ska i sådana fall

begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet.

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till e-post gdpr@Michelsensbil.se eller telefon 0417-28124.

 

För mer info om hur Volkswagen Group och dess dotterföretag hantera dina uppgifter, följ länkarna nedan.

 

Volkswagen Group Sverige

https://www.vwgroup.se/var-integritetspolicy/

 

Volkswagen Finans Sverige

https://www.volkswagen.se/sv/gdpr-info.html#powerLayer=gdpr/vfs-personuppgiftshantering.display

 

Volkswagen Service Sverige

https://www.volkswagen.se/sv/gdpr-info.html#powerLayer=gdpr/vss-personuppgiftshantering.display