Stenskottslagning eller byte

Vi kan rutor!  Michelsens Bil professionella glasmästare har lång erfarenhet av att laga bilglas. Vi kan laga alla typer av glas oavsett vilken bil du kör eller vilken årsmodell bilen har. En stenskottslagning går snabbt att åtgärda och är inte så kostsam. Har bilen minst en halv försäkring utgår endast självrisk från försäkringsbolaget.

 

Michelsens Bil - Stenskott

Laga stenskott eller byta hela rutan?  För dig som har fått ett stenskott på rutan försöker Michelsens Bil alltid att laga stenskottet i första hand om det är möjligt. Ett stenskott som måste lagas, är ett stenskott som har en liten spricka i sig. Är det bara en grop och ingen spricka så gör man ingenting. Gropar lagas i regel inte. Ett tips är att skydda sprickan med en tejp till dess att det har lagats.

För att Michelsens Bils glasmästare ska kunna laga stenskottet krävs det att stenskottet är mindre än 5 mm, att det inte är för många stenskott på en ruta och att stenskottet inte sitter för nära rutans kant. Efter en lagning blir stenskottet osynligt men kan medföra en svag brytning vid lågt stående sol eller regn. Därför lagas inte stenskott i synfältet. Det är dessutom förbjudet enligt vissa biltillverkare att laga stenskott i synfältet.

Ju tidigare du lagar stenskottet desto större chans att du slipper byta hela rutan. Det beror på att många nya bilar har rutor som är limmade mot karossen. När rutan utsätts för t.ex. temperaturvariationer kan det uppstå spänningar, som gör att stenskottet lätt kan bli en större spricka.

Att tänka på – för dig som måste byta ruta  Vid byte av ruta är det viktigt att du anlitar en verkstad som kan glas och som använder rätt metod, rätt delar och rätt lim, eftersom framrutan är en del av bärigheten i hela bilens kaross. Michelsens Bil använder alltid originalrutor som i kombination med rätt teknik och ett kraftigt lim skapar hållfasthet för bästa krocksäkerhet – en dåligt monterad bilruta kan vara skillnad mellan liv och död.

Laga stenskott samtidigt som du gör andra reparationer  Michelsens Bils glasmästare fixar stenskottslagningen samtidigt som du gör andra reparationer. Servicen gäller hos Michelsens i Tomelilla.